art[~]Уводна статия / Пленарни доклади
Здравко Русев (Zdravko Rusev)
Образование за европейска транспортна система на основата на платформа за интелигентни технологии за дистанционна информация и комуникации
European Transport Infrastructure Education On Intelligent Technologies For Remote Information And Communication Platform
 2008  art. ID:   Статия    Article    PDF    PDF (en)


[~]el=document.getElementById(targetID);if(el) el.className='';targetID='nPP';document.getElementById('nPP').className='active';document.getElementById('art').scrollIntoView(true);