art[~]Комуникационна и Осигурителна техника
Галина Чернева, Антонио Андонов
Оценка на параметричната чувствителност на честотно селективни електрически вериги чрез енергийните характеристики на елементите им
Galina Cherneva, Antonio Andonov
Estimation of Parametric Sensitivity of Frequency Selectable Circuits by Power Characteristics of Their Elements

 2008  art. ID:227  : Статия : PDF  | 


[~]el=document.getElementById(targetID);if(el) el.className='';targetID='n7';document.getElementById('n7').className='active';document.getElementById('art').scrollIntoView(true);