art[~]Материалознание и Технологии на материалите
Татяна Авджиева
Влияние на механичните свойства на тръбопровод под налягане върху критичния размер на наличен дефект в стената му
Tatyana Avdjieva
The Influence of the Mechanical Properties of the Pipe Line Under Pressure Upon the Critica Size of the Presense Defect in the Tube Wall

 2008  art. ID:226  : Статия : PDF  | 


[~]el=document.getElementById(targetID);if(el) el.className='';targetID='n4';document.getElementById('n4').className='active';document.getElementById('art').scrollIntoView(true);