art[~]Транспортна техника и технологии
Йоан Себежан
Талиги с радиално упрвляеми оси при движение в криви
Ioan Sebesan
Bogies With Radial Steering Axles Running In Curves

 2008  art. ID:222  : Статия : PDF  | 
Пенко Цветков Петков
Аналитично изследване на някои показатели на скоростните свойства на автотранспортни средства в зависимост от мощността на двигателя
Penko Tzvetkov Petkov
Analytical Investigation of Some Rate Propery Characteristics of Vehicles Depending on the Motor Power

 2008  art. ID:224  : Статия : PDF  | 
Добринка Атмаджова
Метод за оценка експлоатационния живот на гумени елементи в подвижен железопътен състав
Dobrinka Atmadzhova
A Method to Evaluate the Service Life of Rubber Springs in Rolling-Stock

 2008  art. ID:225  : Статия : PDF  |  Article : PDF(en)  | 
Паулин Златанов
Една противоречива тенденция в развитието на технологичния автотранспорт в открити рудници
Paulin Zlatanov
One Contradictory Tendency In Development Of The Technological Motor Transport In Open Pit Mines

 2008  art. ID:228  : Статия : PDF  | 


[~]el=document.getElementById(targetID);if(el) el.className='';targetID='n2';document.getElementById('n2').className='active';document.getElementById('art').scrollIntoView(true);