art[~]Механика и Мехатроника
Петър Апостолов
Приложение на хаусдорфова тегловна функция при синтез на цифрови филтри с крайни импулсни характеристики
Peter Apostolov
Application of Hausdorff.s Window Function by Fir Filters Synthesis

 2008  art. ID:223  : Статия : PDF  |  Article : PDF(en)  | 


[~]el=document.getElementById(targetID);if(el) el.className='';targetID='n1';document.getElementById('n1').className='active';document.getElementById('art').scrollIntoView(true);