art[~]Строителство и Архитектура
Юлиан ТОТЕВ
Вентилиране на транспортните тунели по време на експлоатация
Yulian Totev
Ventilation Of Transport Tunnels During Exploitation

 2003  art. ID:27  : Статия : PDF  |  | Abstract


[~]el=document.getElementById(targetID);if(el) el.className='';targetID='n6';document.getElementById('n6').className='active';document.getElementById('art').scrollIntoView(true);