art[~]Материалознание и Технологии на материалите
Т. Авджиева
Влияние на геометричния концентратор на напрежения върху уморната якост на повърхностно уякчена стомана 40х
Tatiana B. Avdjieva
Influence Of The Geometrical Strain Concentration Of Upon The Fatigue Strenght Of The Surfase Hardened Steel 40х

 2003  art. ID:25  : Статия : PDF  |  | Abstract
Пламен Ташев, Елисавета Ташева, Марина Манилова, Стефан Христов
Получаване на заварени съединения метал - алуминоокисна керамика по метода дифузионно заваряване във вакуум
Plamen Tashev, Elisaveta Tasheva, Marina Manilova, Stefan Christov
Receiving Of Welding Joints Metal- Al2o3- Ceramics - With Vacuum Diffusion Welding Method

 2003  art. ID:26  : Статия : PDF  |  | Abstract


[~]el=document.getElementById(targetID);if(el) el.className='';targetID='n4';document.getElementById('n4').className='active';document.getElementById('art').scrollIntoView(true);