art[~]Икономика, Технология и Управление на транспорта
Мария Славова-Ночева
Макроикономическо регулиране и развитие на транспортния пазар в България
Maria Slavova - Nocheva
Macroeconomic Regulation And Development Of The Transport Market In Bulgaria

 2003  art. ID:24  : Статия : PDF  |  | Abstract


[~]el=document.getElementById(targetID);if(el) el.className='';targetID='n3';document.getElementById('n3').className='active';document.getElementById('art').scrollIntoView(true);