Научен доклад ID 1235 : 2015/3
ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ, ПРИЛАГАНИ ПРИ ПЛОСКИ ПОКРИВИ – ГРАДИНИ

Саша Иванова, Снежана Вълкова

Направен е преглед на видовете хидроизолационни материали използвани при строителството на плоски покриви градини. Направена е класификация по характерни признаци и методи на приложение.

open/download as PDF
хидроизолация покриви градини плоски покривиwaterproofing insulation garden roofs flat roofsСаша Иванова Снежана ВълковаBibliography

няма