Научен доклад ID 1566 : 2018/4
УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Даниела Тодорова, Иван Иванов

В настоящата разработка се прави анализ на основните елементи на инвестиционния процес, инвестициите, инвестиционната политика, инвестиционния проект, като се характеризират пътната инфраструктура, програмите, през които се финансират. Разглежда се модел на управлението на инвестиционните проекти с европейско финансиране.

Важен елемент при предоставянето на транспортна услуга има самата транспортна инфраструктура. Тя се разглежда като подсистема на транспортната система и включва транспортните пътища с прилежащите им технически съоръжения, необходими за извършване на транспортната дейност. Развитието на транспортната инфраструктура, нейното модернизиране е задължително условие за успешното интегриране в европейската транспортна система. От особено важно значение е да се извършва отговорно и правилно управление и разбира се целесъобразно усвояване на финансирането от европейски фондове за инвестиционните проекти.

На базата на резултатите от изследването са формулирани конкретни изводи относно използването и прилагането на методологията при изпълнение на инвестиционни проекти, като акцентът е поставен на ролята и за развитие на транспортната инфраструктура и икономиката на страната.

open/download as PDF
инвестиционни проекти финансиране развитие инструмент инвестиционни решения транспортна инфраструктураinvestment projects financing development instrument investment decisions transport infrastructure.Даниела Тодорова Иван ИвановBIBLIOGRAPHY

[1] Daniela Todorova, ”Konkurentosposobnost i ustoychivo razvitie na nazemniya transport”, Sp. ”Ikonomicheski izsledvaniya”, br. 3, str. 68-77Jel: R41 2012
( [1] Даниела Тодорова, ”Конкурентоспособност и устойчиво развитие на наземния транспорт”, Сп. ”Икономически изследвания”, бр. 3, стр. 68-77Jel: R41 2012 )

[2] D. Hadzhinikolov, Koheziya i kohezionna politika na ES
( [2] Д. Хаджиниколов, Кохезия и кохезионна политика на ЕС )

[3] Dobrinka Krasteva, direktor na Direktsiya „Programirane na sredstvata ot ES” v administratsiyata na MS, v otgovor na zapitvane otnosno ochakvanite sredstva ot evro fondovete.
( [3] Добринка Кръстева, директор на Дирекция „Програмиране на средствата от ЕС” в администрацията на МС, в отговор на запитване относно очакваните средства от евро фондовете. )

[4] Ministerstvo na finansite, „ Pozitsiya na Republika Balgariya otnosno Opredelyane na natsionalni tseli po strategiyata „Evropa 2020”, (www.minfin.bg/document/8030:1)
( [4] Министерство на финансите, „ Позиция на Република България относно Определяне на национални цели по стратегията „Европа 2020”, (www.minfin.bg/document/8030:1) )

[5] Ministerstvo na transporta, informatsionnite tehnologii i saobshteniyata, https://www.mtitc.government.bg (Ministerstvo na transporta, informacionnite tehnologii I saobshtenia)
( [5] Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, https://www.mtitc.government.bg (Ministerstvo na transporta, informacionnite tehnologii I saobshtenia) )

[6] Natsionalnata programa za razvitie: Balgariya 2020 (NPR BG2020), www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id (Nacionalna programa za razvitie: Bulgaria 2020 (NPR BG 2020)
( [6] Националната програма за развитие: България 2020 (НПР БГ2020), www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id (Nacionalna programa za razvitie: Bulgaria 2020 (NPR BG 2020) )

[7] Strategiya za razvitie na transportnata sistema na RB do 2020g, https://www.mtitc.government.bg .(Strategia za razvitie na transportnata sistema na RBulgaria do 2020)
( [7] Стратегия за развитие на транспортната система на РБ до 2020г, https://www.mtitc.government.bg .(Strategia za razvitie na transportnata sistema na RBulgaria do 2020) )

[8] Todorova D., „Publichno-chastno partnyorstvo – instrument za razvitie na balgarskata ikonomika i podobryavane na transportnata infrastruktura”, monografiya, ISBN 978-954-12-0235-7, 2015g.
( [8] Тодорова Д., „Публично-частно партньорство – инструмент за развитие на българската икономика и подобряване на транспортната инфраструктура”, монография, ISBN 978-954-12-0235-7, 2015г. )

[9] Todorova D. Usavarshenstvane na investitsionnata politika v zhelezopatniya transport za efektivno razvitie v pazarni usloviya, disertatsionen trud, 2009
( [9] Тодорова Д. Усъвършенстване на инвестиционната политика в железопътния транспорт за ефективно развитие в пазарни условия, дисертационен труд, 2009 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките