Научен доклад ID 1301 : 2016/4
УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГА ЗА ДОСТАВКИ

Патрик Лис, Томаш Ленкиевич

Тази статия представя управлението на веригата за доставки, в следствие на ефективно обслужване. Веригата на предлагането е мрежа от организации, които участват, чрез възходящи и низходящи връзки, в различните процеси и дейности, произвеждат стойност под формата на продукти и услуги, предоставяни на крайния потребител. Статията представя основите моменти при управление на веригата за доставки, като се вземат предвид факторите, определящи времето, което включва времето на договора и транспортиране на контейнера.

open/download as PDF
Управление услуга продукт управление на веригата за доставкиManagement service product Supply chain managementПатрик Лис Томаш ЛенкиевичBIBLIOGRAPHY

[1] Łupicka-Szudrowicza, ydawnictwo AE w Poznań. 2004.

[2] M. Christopher, Logistics and supply chain management: Strategies for reducing costs and improving service, Financial Times – Prentice Hall, London 1998.

[3] Ciesielski M.,(red.), Instrument, PWE, Warszawa 2006.

[4] http://b2b-marketingblog.activeconversion.com/2015/08/why-diversification-is-imperative-for-manufacturers-and-service-providers-today/.VzNrmmOIln1, date 12.05.2016

[5] Christopher M., yd., olskie Centrum Doradztwa ogistycznego, Drelów 2000.

[6] https://cosmolearning.org/topics/supply-chain-management-scm-430/ , date 12.05.2016

[7]https://www.researchgate.net/publication/220232978_Management_control_systems_in_lo gistics_and_supply_chain_management_a_literature_review , date 11.05.2016

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките