Научен доклад ID 1575 : 2018/4
ТРУДОВ ПАЗАР В ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР НА Р БЪЛГАРИЯ –ХАРАКТЕРИСТИКА, СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ

Даниела Тодорова, Димитър Тодоров

Транспортният сектор оказва пряко влияние върху развитието на икономиката на страната, както и върху размера на създавания БВП и заетостта.

В разработка се изследва влиянието на икономическата криза върху трудовия пазар, като акцентът е поставен на отражението в транспортния сектор. Разглеждат се въпроси за икономическата същност на безработицата, безработните лица, коефициентът на безработица. На основата на сравнителен анализ се представят проблеми относно тенденциите и перспективите на трудовия пазар в България. Разгледани са въпроси свързани с политика на заетост в транспортната система и трудовите процеси в транспорта.

Представят се възможностите за насърчаване на заетостта, повишаване на конкурентоспособността на транспортните фирми, както на националния, така и на международния транспортен пазар. Извършен е анализ на транспортните предприятия по видове транспорт. Показва се обща информация за пазара на труда в транспортния сектор, като са разгледани основните тенденции в развитието му и са определени факторите на влияние.

Пазарът на труда в транспортния сектор на Република България има важно икономическо и социално значение, както за стабилността на икономиката, така и за обществото, защото влияе върху развитието на страната и качеството на живота.

open/download as PDF
трудов пазар безработица транспорт заетостlabor market unemployment transport employmentДаниела Тодорова Димитър ТодоровBIBLIOGRAPHY

[1] Ganev, P., Zaetost po vreme na kriza, Institut za pazarna ikonomika, 2012g.
( [1] Ганев, П., Заетост по време на криза, Институт за пазарна икономика, 2012г. )

[2] Ministerstvo na transporta, informatsionnite tehnologii i saobshteniyata, www.mtitc.government.bg
( [2] Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, www.mtitc.government.bg )

[3] Natsionalen statisticheski institut, http://www.nsi.bg/otrasal?otr=10
( [3] Национален статистически институт, http://www.nsi.bg/otrasal?otr=10 )

[4] Operativna programa „Transport i transportna infrastruktura” 2014-2020 g., http://www.optransport.bg/page?c=209
( [4] Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г., http://www.optransport.bg/page?c=209 )

[5] Strategiya „Evropa 2020” – strategiya na ES za inteligenten, ustoychiv i priobshtavasht rastezh, http://ec.europa.eu/europe2020/index_bg.htm
( [5] Стратегия „Европа 2020” – стратегия на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, http://ec.europa.eu/europe2020/index_bg.htm )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките