Научен доклад ID 1549 : 2018/1
ТЕХНОЛОГИЧНИЯТ НАПРЕДЪК И СЪВРЕМЕННИТЕ КОМУНИКАЦИИ НА БОРДА НА КОРАБИТЕ

Георги Димитров

Резюме. Настоящият материал разглежда аспектите на технологичното развитие на морските комуникации. Той е насочен към морските сателитни приложения и набляга на съвременното търсене на високи скорости и широка честотна лента. Голяма част от текущите морски комуникационни системи до голяма степен се основават на предишни поколения системи за връзка кораб-бряг и имат сравнително тясна честотна лента за цифрови комуникации. Цената на честотната лента за сателитните мрежи все още е висока поради разходите свързани с извеждането на спътниците в орбита, както и поради стабилизаторите, необходими за наличните бордови антени. От друга страна, наследствената радио система ползва ниска честотна лента и е неспособна да поддържа приложения, изискващи високи скорости на предаване на данни. За разлика от наземните мрежи, напредъкът в морските среди изостава. С напредването на технологиите и последното поколение спътници на Инмарсат, Иридиум и VSAT, става все по-достъпно използването на мобилни приложения и устройства на борда на плавателните съдове с такива скорости, както на сушата

open/download as PDF
Ключови думи. Сателитни комуникации Инмарсат високоскоростно предаване на данни широка честотна лента Key words. Satellite communications Inmarsat high-speed data transmission broad bandwidthГеорги ДимитровBibliography

[1.] ArcLight – a breakthrough in satellite communications Report during IEEE Conference 2012 Jan

[2.] Vandermeulen R., Hwang B. Commercial Technology Will Quickly and Dramatically Upgrade Vital Blue Force Tracking Network. ViaSat Inc, Carlsbad, CA, 92009 AIAA pp1-5 092407

[3.] Preethi S.J, Rajeswari K. A Survey on Multiple Access Techniques for Mobile communication, International Journal of Emerging Trends & Technology in Computer Science (IJETTCS) Vol.1, Issue 4, Nov– Dec 2012 ISSN 2278-6856

[4.] Bekkadal, F.: MarCom D4.1: ‘Novel Maritime Technologies’, MARINTEK Report, V1.0, 2009-01-05.

[5.] Rødseth, Ø. J. & Kvamstad, B.: ‘The role of communication technology in e-Navigation’, Draft MARINTEK Re-port, V07, 2008-06-20.

[6.] MarCom D3.1: “Case deions and user ments”, Draft version 01, 30.10.2011

[7.] McMahon, M. M. & Rathburn, R.: ‘Measuring latency in Iridium satellite constellation data services’, US Naval Academy Report no: A291464, June 2005

[8.] Gupta, O. M.:’ Iridium NEXT Partnership for Earth Observation’, Proceedings of the SPIE, 20 August 2008

[9.] Berretta, G.: ’Highly Elliptical Orbit Satellite Systems’, IEE Colloquium on HEO Satellite Systems, May 2009