Научен доклад ID 1384 : 2016/3
ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ТЯГОВИТЕ БАТЕРИИ

Красимир Кужев, Иван Миленов

В увода на доклада е обяснена необходимостта замяната на ковенционалните автомобили с електромобили. В изложението са изследвани тенденциите в развитието на акумулаторните батерии за електромобили. Като се започне от настоящите литиево-йонни и литиево полимерни и се разглеждат техните алтернативи в близко бъдеще:нова литиево-метална батерия, батерия от графен, натриево-йонна тип 2, нанобатерия и алуминиево-графитна. Разгледани са тенденциите цените на тяговите батерии. В изводи е изказано становище за бъдещето на батериите.

open/download as PDF
електромобил видове батерии акумулатори тенденции в батериите.electic car electic vehicle types of traction batteries car batteries EVB electric vehicle batteries trends in battery development.Красимир Кужев Иван МиленовBibliography

[1] Българанов Л.,И.Миленов,Г.Павлов,Ч.Джамбазки.Електрозадвижване.София,2009 г.

[2] Българанов Л. Електрически транспорт,София,2004 г.

[3] Електромобили. И.Евтимов, Р.Иванов 2011 г.

[4] Малки електромобили Славчо. М.Давидов,Иван К. Миленов,Христо Д.Иванов.

[5] Internet:www.datasheedcatalog.net

[6] Internet:www.igbt-driver.com

[7] Internet:www.electroinvent.com

[8] Internet:www.shipinfo.ru

[9] Internet:www.vromos.com

[10] Internet:www.bgopit.com

[11] Internet:www.dynamo-bg.com

[12] Internet.www.GreenTech.bg

[13] Internet.IDG.bg

[14] Intrnet.www.phienergi.com

[15] Internet.www. pcworld.bg

[16] http://www.economy.bg