Научен доклад ID 1568 : 2018/4
СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ

Снежана Карипова

Увеличаващата се мобилност на пътници и товари, поражда множество предизвикателства, свързани с транспортния процес и неговата ефективност, качество на услуги, безопасност и екологично влияние. За да бъде подобрена текущата обстановка, както и бъдещето развитие на транспортната среда, интелигентни транспортни системи (ИТС) биват прилагани все по-често. Те позволяват повишаване на безопасността и ефективността на превозната дейност, усъвършенстване на управлението на транспортната инфраструктура, подобряване на екологосъобразността на различните видове транспортни средства, както и осигуряване на непрекъснатост на транспортния процес. Въвеждането на ИТС в България е свързано с прилагането на редица нормативни изисквания на Европейската нормативна рамка. Този доклад има за цел да разгледа същността на ИТС, както и целите им на прилагане, представяйки някои от основните услуги предлагани от ИТС, които биват използвани за преодоляване на съществуващите проблеми в транспортната мрежа и нейното по-нататъшно развитие.

open/download as PDF
интелигентни транспортни системи същност цели.inteligent transportation systems nature objectives.Снежана КариповаBIBLIOGRAPHY

[1] Nikolova, H. Inteligentni transportni sistemi. Politika i praktika za vnedryavane. Sofiya, 2017.
( [1] Николова, Х. Интелигентни транспортни системи. Политика и практика за внедряване. София, 2017. )

[2] Evropeyska komisiya. Prevoz na tovari v Evropa: novite initsiativi na Komisiyata za po-golyama efektivnost i ustoĭchivost. IP/07/1550, Bryuksel, 2007.
( [2] Европейска комисия. Превоз на товари в Европа: новите инициативи на Комисията за по-голяма ефективност и устойчивост. IP/07/1550, Брюксел, 2007. )

[3] Krastanov, K., Georgieva, P. Inteligentni transportni sistemi v oblastta na avtomobilniya transport i vrazka s ostanalite vidove transport. Mehanika Transport Komunikatsii, 2014.
( [3] Кръстанов, К., Георгиева, П. Интелигентни транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и връзка с останалите видове транспорт. Механика Транспорт Комуникации, 2014. )

[4] Kolev P., Todorova D., Inteligentni transportni sistemi – faktor za ustoychivoto razvitie na transporta, STUDIYa, Nauchno spisanie ”Ikonomicheska misal”, izd. ”Institut za ikonomicheski izsledvaniya na BAN”, Sofiya, kn. 3, 2016, ISSN 0013-2993, str. 120-140. Spisanieto e indeksirano i referirano ot Jurnal of Economic Literature/EconLit, izdaniya na amerikanskata ikonomicheska asotsiatsiya AEA i RePE
( [4] Колев П., Тодорова Д., Интелигентни транспортни системи – фактор за устойчивото развитие на транспорта, СТУДИЯ, Научно списание ”Икономическа мисъл”, изд. ”Институт за икономически изследвания на БАН”, София, кн. 3, 2016, ISSN 0013-2993, стр. 120-140. Списанието е индексирано и реферирано от Jurnal of Economic Literature/EconLit, издания на американската икономическа асоциация AEA и RePE )

[5] Communication from the Commission: Action Plan for the Deployment of Intelligent Transport Systems in Europe. 2008.< http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52008DC0886 > Last seen:12.05.2018.

[6] Evropeyska komisiya. Direktiva 2010/40/ES na Evropeyskiya parlament i na Saveta. Ofitsialen vestnik na Evropeyskiya sayuz, 2010, L-207.
( [6] Европейска комисия. Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. Официален вестник на Европейския съюз, 2010, L-207. )

[7] Evropeyska komisiya. Reglament (EO) №661/2009 na Evropeyskiya parlament i na saveta. Ofitsialen vestnik na Evropeyskiya sayuz, 2009. L-200.
( [7] Европейска комисия. Регламент (ЕО) №661/2009 на Европейския парламент и на съвета. Официален вестник на Европейския съюз, 2009. L-200. )

[8] Todorova D., „Inteligentnite transportni sistemi – vazmozhnost za ustoychivo razvitie na obshtestveniya transport”, Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Tehnologii i nauka za ustoychivo morsko razvitie, 13-14 may, Varna, str. 170-175, 2015, ISBN 978-954-8991-80-3
( [8] Тодорова Д., „Интелигентните транспортни системи – възможност за устойчиво развитие на обществения транспорт”, Международна научна конференция „Технологии и наука за устойчиво морско развитие, 13-14 май, Варна, стр. 170-175, 2015, ISBN 978-954-8991-80-3 )

[9] Intelligent Transportation Systems for Sustainable Development in Asia and the Pacific. 2015. < http://www.unescap.org/resources/intelligent-transportation-systems-sustainable-development-asia-and-pacific > Last seen: 12.05.2018.

[10] The Intelligent Transport Systems (ITS) Practitioners’ Guide To Europe. 2011. < http://its-uk.org.uk/wp-content/uploads/2016/12/ITS-UK-EU-Guide1.pdf > Last seen: 12.05.2018.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките