Научен доклад ID 1233 : 2015/3
СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ СРОК НА РАБОТА НА РЕЛСИТЕ В ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ НА МЕТРОПОЛИТЕНА НА СОФИЯ

Юри Иванов Тодоров, Руско Вълков

В доклада се разглежда необходимостаи ефекта отизвършването на периодично механизирано шлайфане на главите на релсите, като необходима и адекватна съвременна мярка за превенция елиминиране на повърхностните пукнатини познати в световната практика и терминология катоheadcheck, с цел удължаване на експлоатационния живот на положените железопътни релси в Метрополитена на София.

open/download as PDF
релси метрополитен дефектиране headcheckмеханизирано шлайфанеrail subway defects headcheck mechanical grindingЮри Иванов Тодоров Руско ВълковBibliography

[1.] Братоев С. „Софийски Метрополитен” - 2004

[2.] Братоев С. „Софийски метротрасета, реалности и перспективи“ – 2012

[3.] Братоев С. „Новите участъци на софийското метро” – 2015 г.

[4.] Метрополитен, Вътрешни документи

[5.]Guidat A. „THE STRATEGIC INTEREST OF GRINDING” - 2006

[6.] Снимки, Личен архив, Интернет