Научен доклад ID 1341 : 2016/3
СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА БУКСОВИТЕ ЛАГЕРИ НА ПЖПС

Людмил Константинов Паскалев

В доклада е направено изследване и анализ на съвременните методи за диагностициране на буксовите лагери от ПЖПС.

open/download as PDF
Буксови лагери подвижен железопътен съставaxle bearing rolling railway stockЛюдмил Константинов ПаскалевBibliography

1 Справочник на SKF по техническо обслужване на търкалящи лагери 1995 г.