Научен доклад ID 1585 : 2018/4
СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ГАЗОВ ЕНЕРГИЕН ЦЕНТЪР

Полина Русева, Румен А. Иванов

В докладът се разглеждат възможностите за превръщане на Р България в енергиен център, чрез изграждане на газопроводи Русия-България, Азербайджан-Грузия-Черно море-България, Иран-Армения-Грузия-Черно море-България, Израел- Средиземно море-Гърция-България. Създаването на газоразпределителен център на територията на Р България ще бъде гарант за сигурността на доставките до крайните потребители.

open/download as PDF
газопровод строителство на газопроводи пренос на газgas pipeline building gas pipelines gas transportationПолина Русева Румен А. ИвановBibliography

[1] Мутафчиев М., Стационарен газодинамичен модел на процесите протичащи в газопроводите за природен газ, Механика, Транспорт, Комуникации, том 15, брой 3, 2017

[2] Бабунска-Иванова Н., Създаване на динамичен инженерен модел при проектиране на транспортна инфраструктура, Механика, Транспорт, Комуникации, том 13, брой 3/3, 2015

[3] Газохранилища, Енерджи ревю, брой 5, 2011

[4] www.gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/active/nord-stream/

[5] Златева П., Димитров Р., Пренос на природен газ по вода, Енерджи ревю, брой 4, 2014