Научен доклад ID 1325 : 2016/3
СИМУЛАЦИОННО ИЗПИТВАНЕ НА ЗАВАРЪЧЕН РОТАТОР

Галина Младенова Петкова

В доклада са представени резултатите от симулиране на работата на заваръчен ротатор, с цел да се установят преходните процеси при функционирането му. Симулацията е извършена на базата на динамичен модел на ротатора, представен като машинен агрегат в среда на програмен продукт SIMULINK.

open/download as PDF
заваръчен ротатор динамичен модел машинен агрегат.dynamic analysis dynamic model rotating welding machineГалина Младенова ПетковаBibliography

[1] Христов Ст., Тенденции в развитието на заваръчната технология, V- Международен конгрес „Машини, Технологии и Материали ‘08”,Варна, 2008 год.

[2] Тонгов М., П. Ташев, Е. Василева.”Роботизирана линия за заваряване на ротационни детайли”, Републикански симпозиум на тема: ”Авангардни технологии в машиностроенето”, Златни пясъци, 1985 год.НД ІІ 10764, инв. НД 2652/86

[3] Ташев, П., Н.Кръстев, Н. Василева, М. Тонгов., ”Двупозиционен заваръчен автомат за вграждане в роботизиран заваръчен комплекс за ротационни детайли”, Трета международна младежка школа-симпозиум по тежко машиностроене, стр.11, Златни пясъци, 1986 год. НД ІІ 11021, инв. НД 3566/86

[4] Ташев, П., М. Тонгов, Е. Василева., ”Проблеми при изграждане на роботизирани линии на база на специализирани заваръчни машини”, Юбилейна младежка научна школа с международно участие на тема: ”Младежкият принос в обновлението на машиностроителното производство”, стр.32, Елените, 1988 год. НД ІІ 13039, инв. НД 3837/89

[5] BorisPetkov - “Dynamical modelling of the excavating chain of a ballast cleaning machine“, International Journal of Engineering Research and Applications, Vol.5 – Issue 12, (Dec. – 2015), ISSN: 2248-9622

[6] Минчев Н., Живков В., Енчев К., Стоянов П. – Теория на машините и механизмите, „Техника”, София , 1991 г.,

[7] Патьов Д., Андонов А., - Теория на машините и механизмите, ВТУ ”Т. Каблешков”, София 2010 г.,

[8] Писарев А., Парасков Ц., Бъчваров С., - Курс по теоретина механика 2 част (Динамика), „Техника”, София, 1975 г.,

[9] Йордан Й., - Приложение на MATLAB в инженерните изследвания, РУ „А. Кънчев”, Русе, 2004 г.,