Научен доклад ID 1648 : 2018/3
РОЛЯТА НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ ПРИ ПРЕВОЗА НА ОПАСНИ ТОВАРИ СЪС СУХОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

Петя Христова

Изкуственият интелект не е научна фантастика, а вече е част от нашето ежедневие. Той обхваща голяма част от него — от използването на виртуален личен асистент при организирането на деня ни, както и телефоните, предлагащи ни песни, които бихме могли да харесаме, до избора на маршрути за преминаване, когато използваме навигационни системи. Освен че улеснява живота ни, изкуственият интелект под формата на интелигентните системи помага за решаването на важни световни проблеми, какъвто например е предвиждането на заплахи в областта на киберсигурността. Изкуствения интелект е една от най-важните стратегически технологии на 21-ви век и приложението му при превоза на опасни товари би бил от изключителна важност. Неговите възможности в транспорта и логистиката определят как той може да се приложи по най-добрия начин, така че да преобрази транспортния сектор.

open/download as PDF
изкуствен интелект интелигентни системи решаване проблеми важност опасни товариartificial intellect intelligent systems solve problems importance dangerous goodsПетя ХристоваBibliography

[1] ДИРЕКТИВА 2010/40/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 юли 2010 година относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт, ЕС, 2010.

[2] Rosenbach E., Cybersecurity: Managing risk in the information age, Harvard Kennedy School, USA, 2017

[3] www.eurlex.eu

[4] Интернет източници