Научен доклад ID 1192 : 2015/3
РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ НА ДВА ЕЗИКА - ПРЕДПОСТАВКА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ДВОЙНИ СТЕПЕНИ

Мирена Тодорова, Анна Джалева-Чонкова

В доклада се анализират възможностите на ВТУ „Тодор Каблешков” за прилагане на съществуващия в чужбина и България опит в обучението на чужди езици съвместно с други университети и специално за реализирането на магистърската програма по Товарен железопътен транспорт и лигистика, разработена по проекта „RIFLE”. Посочва се, че предварително условие за това е подготовката на мултимедийни учебни материали на английски език, както и тяхното имплементиране в създадената платформа за дистанционно обучение. Двуезиковите презентации могат да бъдат тествани в преподаването на специализирани дисциплини, които се изучават от чуждестранни студенти, включително по програма Еразъм+,както и при провеждане на курсове, семинари и други форми на продължаващо обучение с участието от университета. Създаването на банка от най-разпространените термини в областта на мениджмънта в транспорта и логистиката ще бъде полезна за всички заинтересувани студенти и специалисти.

open/download as PDF
преподаване на два езика електронно и дистанционно обучение мултимедийни презентациидвойна степен интернационализиране на висшето образованиеbilingual teaching e-learning and distance training multimedia presentations joint degrees internationaliМирена Тодорова Анна Джалева-ЧонковаBibliography

[1] Тодорова М., Джалева А. и международен колектив. За мениджърите в товарния автомобилен транспорт, С., 2014, http://www.know-in.eu/e-how.html

[2] Bilingual Education – Needfor Bilingual Education, Benefitsof Bilingualism and Theoretical Foundations of Bilingual Education, http://education.stateuniversity.com/pages/1788/Bilingual-Education.html

[3] Dzhaleva-Chonkova, A. Joint Degrees: Good Practices in Bulgaria, RiFLE Project Consortium Meeting, Sofia, 21-22 March 2013,

http://rifle-project.eu/tl_files/fM_k0002/documents/RiFLE_Joint_Degrees_BG_Sofia_21032013.pdf

[4] Marinov M, Karagyozov K, Dzhaleva-Chonkova A, TodorovaM. MSC Curriculum development in rail freight and logistics: A Lever to establish joint degrees. 21st International Scientific Conference “TRANSPORT 2013″, Varna, Bulgaria.

[5] MIT Open Course Ware (OCW), http://ocw.mit.edu/courses/

[6] Research in Transportation Economics, Volume 41, Issue 1, (May 2013), Elsevier, http://www.sciencedirect.com/science/journal/07398859/41/1

[7] Vázquez, Víctor Pavón, Martha Gaustad. Designing Bilingual rogrammes for Higher Educationin Spain: Organisational, Curricular and Methodological Decisions, International CLIL Research Journal, Vol 2 (1) 2013

[8] Werner Haas, The Pros and Cons of Bilingual Education,

http://www.associatedcontent.com/pop_print.shtml?content_type=article&content_type_id=259970