Научен доклад ID 1427 : 2017/4
ПРОУЧВАНЕ НА СЪВРЕМЕННОТО СЪСТОЯНИЕ И ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТТА НА МОРСКИЯ ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ

Мирела Михайлова, Натали Михайлова, Симона Данкова

Транспортът е един от основните фактори влияещи върху развитието на националната икономика в Република България. Морския транспорт има важно място в транпортния комплекс на България и се използва основно при превоз на обемни товари на дълги разстояния, което го прави относително евтин, с ниска търговска скорост. Основната цел е на база на наличните статистически данни, да се представи анализ на извършената работа в морските пристанища Варна и Бургас, както и да се разгледат бъдещите тенденции за развитие на пристанищата.

open/download as PDF
транспорт анализ на пристанищa Варна и Бургас тенденции за развитиеtransport analysis of statistical data about Varna and Burgas ports tendencies for developmentМирела Михайлова Натали Михайлова Симона ДанковаBibliography

[1] Интернет сайт на НСИ - www.nsi.bg

[2] Интернет сайт на Министерството на финансите (информация относно ПМС 114 от 2010) http://www.minfin.bg/bg/page/522

[3] Интернет сайт на “Пристанище Варна”- www.port-varna.bg

[4] Интернет сайт на eurostat - http://ec.europa.eu/eurostat

[5] Интернет сайта на реферати - www.referati.org

[6] Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г.