Научен доклад ID 1426 : 2017/4
ПРОУЧВАНЕ НА СЪВРЕМЕННОТО СЪСТОЯНИЕ И АНАЛИЗ НА ПРЕВОЗА НА ПЪТНИЦИ ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ

Миглена Димитрова, Диана Крумова

Настоящата разработка има за цел да разгледа развитието и съвременното състояние на авиацията в България, както и да се извърши анализ на превозените пътници в големите български летища. Разгледани са целите и насоките за бъдещето на въздушния траспорт и единното въздушно пространство.

open/download as PDF
въздушен транспорт превозени пътници съвременно състояниеair transport transported passengers modern stateМиглена Димитрова Диана КрумоваBibliography

[1] Сайт на Асоциация на българските авиокомпании http://www.association-aba.org/?p=10

[2] Сайт на Министерство на финансите http://www.minfin.bg/bg/page/977

[3]Уикипедия https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F

[4]Сайт на Летище София http://www.sofia-airport.bg/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81

[5]Сайт на Министeрство на транспорта, информационните технологии и съобщенията https://www.mtitc.government.bg/page?category=177

[6]Сайт на Национален статистически институт http://www.nsi.bg/bg/content/1749/%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82

[7]Сайт на Евростат http://ec.europa.eu/eurostat/home?p_auth=ltmj6nPF&p_p_id=estatsearchportlet_WAR_estatsearchportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=maximized&p_p_mod

[8] Вестник Сега http://www.segabg.com/article?issueid=808§ionid=10&id=00004

[9]Сайт на Българско авиационно списание Аеро http://aeropress-bg.com/2459-264-letatelni-aparata-v-balgarskia-registar

[10] Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г.

[11]Сайт за новини http://www.pan.bg/view_article-1-334751-SYSTOYANIE-NA-BYLGARSKATA-GRAZhDANSKA-AVIACIYA-ANALIZ-NA-AVIACIONNIYA-PAZAR.html