Научен доклад ID 1458 : 2017/3
ПРОСЛЕДЯВЯНЕ И АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА СОФИЙСКОТО МЕТРО

Галина Благоева Иванова, Симеон Ананиев Ананиев

Настоящата разработена тема има за цел да представи необходимостта от възникването на идея за изграждането на метро в столицата. Одобрението на Генералната схема и поетапното и осъществяване във времето. Изложени са трасетата, техните дължини, броят на прилежащите станции и системите за безопасност на движението по участъците. По този начин е представено изграждането на гръбнака на подземната железница на нашата столица. Осъществаването на такъв огромен по мащабите си транспортен, икономически, инвестиционен и екологичен проек, в крайна сметка помогна на София да «диша» по-леко. Наред с разрешаването на наболелите ежедневни проблеми награда – задръстванията в час пик, продължителните времепътувания от периферия към център и обратно – изграждането на софийското метро става символ за модернизация, иновативност и големи обществени ползи. Направените сравнителни анализи, подолу в темата, доказват именно тази теза. Напълно се оправдават очакванията за облекчаването на трафика, значителното намаляване броя на задръстванията, увеличаването на скоростта на придвижване и респективно намаляването на времепътуването. Като паралелно с това се увеличават освободените наземни площи, които могат да се използват много по- рационално – за изграждането на велоалеи, паркове, детски площадки или места, предназначени за културно-масова дейност. Обновените улици и булеварди, след приключването на строителните дейности по трасетата, от своя страна допринасят за по-приветливия вид на столицата ни. И несъмнено най-големите ползи от изграждането на леката железница е в направлвение ЕКОЛОГИЯ. Спестените хиляди тонове вредни газове годишно, остват най-важния приоритет, за да продължава софийското метро да върви към своето разширяване и завършването на практика на идейния замисъл на Генералната схема.

open/download as PDF
участък проект оперативни програми Европейски съюз превози пътникопоток превозни средства Section project operational programmes the European Union transport passenger traffic vehiclesГалина Благоева Иванова Симеон Ананиев АнаниевBibliography

[1] Братоев С. „Софийски метрополитен”, София, 2004

[2] Братоев С. „ Новите участъци на СОФИЙСКОТА МЕТРО” , София, 2015

[3] Издание на „Метрополитен” ЕАД „ Подземната железница вчера, днес и утре”, София, брой 2, 2017