Научен доклад ID 1497 : 2017/3
ПРОЕКТЪТ „ ВИА КАРПАТИЯ“ и ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Мира Зафирова

Оперативна програма “Транспорт и транспортна инфраструктура” (ОПТТИ) 2014-2020 e продължение на ОП”Транспорт” 2007-2013. Стратегията на Оперативна програма “Транспорт и транспортна инфраструктура” (ОПТТИ) 2014-2020 предвижда завършване на основни национални и общоевропейски транспортни направления на територията на страната.
Проектът ”Виа Карпатия” е иницииран през 2006 година. Идеята му е чрез международна автомобилна магистрала да бъде свързана Северна и Южна Европа. Първоначално договорът е подписан от Полша, Унгария, Словакия и Литва. През 2010г. към договора се присъединяват България, Румъния и Гърция. Към момента в проекта участват 7 държави и 37 области. Трасето на международната автомобилна магистрала е предвидено да започне от литовското пристанище Клайпеда, да премине през полските градове Бялисток, Люблин и Жешов, след което да пресече Словакия, Унгария. Румъния, България и Гърция.
Иинтерес към договора проявяват и други държави.
Проектът „Виа Карпатия“ е един от най-важните европейски комуникационни проекти и предвижда изграждането на международна автомобилна магистрала, която ще подобри транспортните връзки в Централна и Източна Европа.
На територията на България трасето на проекта ”Виа Карпатия” съвпада с приоритетни участъци от „ОПТТИ” 2014-2020.
Целта на разработения доклад е да се анализира значението на международния проект за икономическото развитие на България.

open/download as PDF
Оперативна програма “Транспорт и транспортна инфраструктура” транспортни коридори проект "Виа Карпатия"operational program "Transport and Transport Infrastructure" transport corridors project “Via Carpathia"Мира ЗафироваBibliography

[1].Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“

[2]. Тодорова Д. 2013г. „Състояние на пътната и железопътна транспортна инфраструктура и влиянието и върху икономическото развитие на България.“, Сп. „Механика, транспорт, комуникации, т.11, бр. 3, III-7/13,

[3].Николов Н., „Транспортът като система“, Сп. „Механика, транспорт, комуникации, т.11, бр. 3, III-113/119,

[4].Кирова А. „Транспорт, глобализация и международна търговия“ , Сп. „Механика, транспорт, комуникации, т.11, бр. 3, III-35/41.