Научен доклад ID 1423 : 2017/1
ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ПОДКРАНОВИ ГРЕДИ, СЪГЛАСНО ЕВРОКОД

Станислав Цветков

Докладът представя обща информация за стоманобетонните сглобяеми (монтажни) подкранови греди, тип „проста греда“. Дадени са сведения за работата им и начините на анализ. Показана е практическа процедура за изчисляване на армировките (с допълнително конструирани огънати пръти). Също така са показани примерни кофражен и армировъчен планове с характерни детайли.

open/download as PDF
стоманобетонна подкранова греда статическа схема- проста греда Еврокод 2 анализ и конструиранеR.C. beam (static scheme- simple beam) analyzing and design by Eurocode 2Станислав ЦветковBibliography

[1] Ганчева Р., Бараков Т., Георгиев А., Милев Й., Ръководство по стоманобетонни конструкции, част 1, Сглобяеми едноетажни промишлени сгради, ВИАС, С., 1993

[2] Памукчиев С., Стоманобетонни конструкции, общ курс, част 1, Техника, С., 2007

[3] Танев Ст., Стоянов Л., Лесновски Б., Георгиев Т., Ръководство за изчисляване и конструиране на елементите на металните конструкции, ВНВСУ „Ген. Благой Иванов“-София, С., 1984

[4] Георгиев Г., Цветков Ст., Методическо ръководство за разработване на курсов проект по Стоманобетон по Еврокод 2, ВСУ, С., 2012