Научен доклад ID 1390 : 2016/3
ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ ЗА ЕДНОМЕСТНА ТРИКОЛКА

Явор Исаев, Любомир Секулов

В доклада са устройството и основните схеми за изграждане на управление за трифазен синхронен двигател, задвижван от батерии и зарядното устройство към тях поместени в един корпус.

open/download as PDF
импулсен регулатор управление на трифазен синхронен двигател електрозадвижване зарядно устройство за батерии.impulse regulator three-phase synchronous drive control electric traction battery charger.Явор Исаев Любомир СекуловBibliography

[1] www.NIMultisim.com

[2] www.Datsheet.com

[3] Атанас Шишков. Полупроводникова техника. Част 1: Полупроводникови елементи.,1989г.

[4] Иван Миленов. Електрически машини

[5] Миленов И., В. Димитров, Р. Баев, В. Станков, Модулно задвижване за електромобил, VII научна конференция „ЕФ 2015“, 19 - 21 септември 2015 г., Созопол, България, Годишник на Технически Университет - София, т. 66, кн. 1, 2016, стр.321-328