Научен доклад ID 1640 : 2018/3
ПРОБЛЕМИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА НА СТУДЕНТИТЕ И НАЧИНИ ЗА ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ

Райна Алашка, Драго Михалев

Преходът „Ученик – Студент” е период свързан с различни промени и много трудности за повечето първокурсници във висшите училища. При голяма част от студентите съществува голямо разминаване между реалните знания и самооценката им. Те не осъзнават характера и дълбочината на своите пропуски и оскъдни знания по математика. Липсва минимум знания, необходими за надграждане на нови знания. Не са наясно защо трябва да учат висша математика.
В статията са описани част от проблемите в обучението по математика на студентите от ВТУ „Тодор Каблешков”. Подобни са проблемите, пред които се изправят преподавателите по математика и от други университети. Дадени са начини за преодоляване на част от посочените проблеми, например чрез задаване на задачи за домашна (самостоятелна) работа.

open/download as PDF
образование педагогика на обучението статистика.Education Pedagogy of Teaching StatisticsРайна Алашка Драго МихалевBibliography

[1] Михалев Д.Й. Учебно помагало по Висша математика 2 част, ВТУ „Т. Каблешков”, София, 2002 г.

[2] Касабов О.Т., Николов К.И. Висша математика, София, ВТУ „Т. Каблешков”, 2011г.

[3] Учебна работа, Катедра „Математика и информатика”, ВТУ „Т. Каблешков” http://math.vtu.bg