Научен доклад ID 1342 : 2016/3
ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ И АНАЛИЗ НА ХАРАКТЕРНИ НЕИЗПРАВНОСТИ ПО БУКСОВИТЕ ЛАГЕРИ НА ПОДВИЖНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН СЪСТАВ

Людмил Константинов Паскалев

В доклада е направено изследване и анализ на неизправностите, възникнали в експлоатация по външния пръстен на буксов лагер от ПЖПС.

open/download as PDF
Буксови лагери подвижен железопътен съставaxle bearing rolling railway stockЛюдмил Константинов ПаскалевBibliography

1 Справочник на SKF по техническо обслужване на търкалящи лагери 1995 г.