Научен доклад ID 1305 : 2016/4
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПОДХОДА ЗА ЛОГИЧЕСКО ТЪРСЕНЕ В ПРОЦЕСА НА ПРОЕКТИРАНЕ

Давид Стоиловски, Иван Бешовишки, Петър П. Брънзалов, Николай Тончев

Решаването на изобретателски задачи и намирането на нови по-рационални решения е актуална задача, която обхваща всички области на дейност в съвременния живот. Новите по-рационални решения могат да се използват както в методиката на образователното обучение, така и в ежедневната ни научно-техническа практика. В настоящата работа е разгледано проявлението на Теорията за решаване на изобретателски задачи (ТРИЗ) на Алтшулер в областта на транспортната техника. Направеното в работата разглеждане показва, че правилното развитие на транспортната техника може да се обезпечи само когато това развитие е в съзвучие с правилна логическа система и когато се прилагат рационални логически принципи. Разгледани са някои от най-новите технологични решения в областта на транспортната техника и проявлението в тях на принципите на логическата система на Алтшулер.

open/download as PDF
транспортна техника принципи на Алтшулерtransport technics principles of AltshullerДавид Стоиловски Иван Бешовишки Петър П. Брънзалов Николай ТончевBibliography

[1]. Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука, М. Совеское радио, 1979.

[2]. Альтшуллер Г.С., Б.Л. Злотин, Професия – поиск нового, Кишинев, 1985.

[3]. Альтшуллер Г.С, Найти идею, Новосибирск, Наука, 1986.

[4]. Union Pacific Hybrid Train, www.hybridbuzz.com/unionpacific-hybridtrains.htm.

[5]. Багери с хибридно задвижване – част 1, Строителна техника, бр.1, 2014 (http://www.bageri.bg/bg/ menu//post/11382/Bag%D0%B5ri-s-hibridno-zadvizhvan%D0%B5-chast-1)

[6]. INGOCAR from Valentine: Platform of The future, www.futurecars.com/future-cars/hybrid-cars/ingocar-from-valentin-platform-of-the-future.

[7]. Citrien Air Hybrid powertrain Set for Geneva unveiling, www.greenpacks.org/2013/02/20/citroen-air-hybrid-powertrain-set-for-geneva-unveiling.

[8]. BoschhydraulichybridpowertraindeveloppedwithPSA, www.car-engineer.com/bosch-hydraulic-hybrid-powertrain-developped-with-psa.

[9]. Toyota develops high-efficiency ‘free piston’ no-crankshaft combustion engine… to power an EV, www.extremetech.com/extreme/185789-toyota-develops-high-efficiency-free-piston-no-crankshaft-combustion-engine-to-power-an-ev.