Научен доклад ID 1367 : 2016/3
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНИТЕ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ В ГРАДСКА СРЕДА

Петя Стоянова Георгиева

Един от проблемите на съвременните големи градове е справянето с увеличаващите се превозни средства, задръстванията и трафика. В миналото решението е било изграждане на нови пътища и инфраструктура, способна да поема увеличаващия се трафик. Но това вече не е решение, предвид ограничените градски пространства. Нови комуникационни технологии – Интелигентни транспортни системи /ИТС/, предлагат реални решения за подобряване на транспорта и информация за пътуващите в и около града. Доклада представя видовете ИТС и възможностите за тяхното прилагане, както и методика за определяне на трафика в градски условия.

open/download as PDF
интелегентни транспортни системи трафик градска средаKey words : intelligent transportation systems traffic urban spacesПетя Стоянова ГеоргиеваBibliography

[1] Директива 2010/40/EС на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2010 г. относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт.

[2] Наредба за условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт.

[3] Стратегия за развитие на ИТС, като част от Интегрираната информационна система на Столична община.

[4] Генерален план за организация на движението в Столична община.

[5] Интелигентни транспортни системи в градска среда, Хр. Николова, М. Клисурова, кн. 1.

[6] Интелигентни транспортни системи в градовете, сп. Инфрабилд, година IX, брой 2, 2015.

[7] Adams, W. F. (1937). Road traffic considered as a random series: Institution of Civil Engineers.