Научен доклад ID 1271 : 2016/1
ПРИЛОЖЕНИЕ НА БЕТОННИ ПЪТНИ НАСТИЛКИ ПРИ КРЪСТОВИЩА С КРЪГОВО ДВИЖЕНИЕ

Христо Г. Стаменов

Бетонните настилки са надеждна и евтина алтернатива при строителството на пътища в условията на големи натоварвания от движението. Техните предимства са оценени в много държави и в последните 20 години броят на построените с тях кръстовища с кръгово движение постоянно се увеличава.
Направена е кратка характеристика на кръстовищата с кръгово движение. Разгледани са ефектите върху пътните настилки от движението на превозни средства в кръгови кръстовища. Представени са насоки за проектиране и конструктивни изисквания при кръстовища с кръгово движение с обикновени бетонни настилки с фуги и непрекъснато армирани бетонни настилки.

open/download as PDF
бетонна пътна конструкция кръстовище с кръгово движениеconcrete road pavement roundaboutsХристо Г. СтаменовBibliography

[1] Ников, О., Методика за определяне на пропускателната способност на кръгови кръстовища, София 2014

[2] W.A.Kramer, Rotondes in beton, “net even anders”, Cement&Beton Centrum, october 2012,

Aangepast augustus 2013

[3] Luc Rens, Concrete Roundabouts, EUPAVE, December 2013

[4] Rolf Werner, Ing. HTL/STV, Beratung und Expertisen für Verkehrsflächen in Beton, Bonstetten (Schweiz), Dipl.-Ing. Martin Peck, Munchen (Deutschland), Dipl.-Ing. Dr. Johannes Steigenberger, Wien (Osterreich), Kreisverkehrsflachen in Beton: Erfahrungen in der Schweiz, Deutschland und Osterreich

[5] Dipl.-Ing. Dr. Johannes Steigenberger, Erfahrungen mit Kreisverkehrsflächen in Beton, 13 März 2013

[6] Concrete Roundabouts, ACPA, June 2005