Научен доклад ID 1217 : 2015/3
ПРИБЛИЖАВАНЕ НА ФУНКЦИ С ОПЕРАТОРА НА МАЙЕР-КЬОНИГ И ЦЕЛЕР

Иван Гаджев

В статията се характеризира грешката на приближение на функции с оператора на Майер-Кьониг и Целер при тегло w=〖(1-x)〗^(-1). Като се използува тясната връзка между операторите на Майер-Кьониг и Целер от една страна, и на оператора на Баскаков от друга, се доказва, че грешката на приближение е еквивалентна на тегловия К-функционал, а следователно, и на съответния модул на гладкост на Дициян и Тотик.

open/download as PDF
Майер-Кьониг и Целер Баскаков К-функционал. Анотация: В статията се характеризира грешката на приближение на функции с оператора на Майер-Кьониг и Целер при тегло w=〖(1-x)〗Meyer-Kӧnig and Zeller Baskakov K-functional.Иван ГаджевBibliography

[1] Baskakov V. A. An instance of a sequence of the linear positive operators in the space of continuous functions. Docl. Akad. Nauk SSSR, 113:249_251.

[2] W. Meyer-K_onig and K. Zeller. Bernsteinsche Potenzreihen. Studia Math., 19:89_94.

[3] I. Gadjev. Strong converse result for Baskakov operator. Serdica Math. Journal, 40:273_318.

[4] V. Totik. Uniform aproximation by Baskakov and Meyer-K_onig and Zeller-type operators. Period. Math. Hungar, 14(3-4):209_ 228, 1983.

[5] K. G. Ivanov and P. E. Parvanov. Weighted approximation by Meyer-K_onig and Zeller-Type operators. Proceedings Volume of CTF-2010, Sozopol, Bulgaria ( dedicated to the memory of Borislav Bojanov)., pages 150_160, 2011

[6] Z. Ditzian and V. Totik. Moduli of Smoothness. Springer, Berlin, New York, 1987.