Научен доклад ID 1258 : 2015/3
ПОДХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ПАРАМЕТЪР НА НОСЕЩИ, ОПИСВАНИ ЧРЕЗ ФУНКЦИИ НА УОЛШ

Илка Стефанова

Все по-голямо разпространение във практиката намират несинусоидалните носещи, описвани чрез функции на Уолш. Същите дават по-широк избор на параметри, които да бъдат управлявани от информационния сигнал. Всеки избор на вида модулация има своите преимущества и недостатъци. Във предложената статия се дискутират критерии за избор на информационния параметър в зависимост от целевото предназначение на радиотехническата система-за предаване на информация, радиоуправление, за извличане на информация и др. По отношение на тази поставена цел са изложени изводи и препоръки за нуждите на практика.

open/download as PDF
цифрови носещи модулации сигнали на УолшKew words: digital carrying modulations signals of WalshИлка СтефановаBibliography

[1] Хармут Х. Ф.,Передача информации и ортогональными функциями, М.,Связь, 1987 (Harmut H. F., Peredacha informacii I ortogonalnimi funkciyami, M., Svyaz, 1987)

[2] Хармут Х. Ф., Теория секветного анализа, М., Мир, 1985(Harmut H. F., Teoria sekvetnogo analiza, M., Mir, 1985)

[3] Хармут Х. Ф., Несиносоидальные волны в радиолокации и радиосвязи, М., Радиосвязь, 1985 (Harmut H., F., Nesinosoidalnie volni v radiolokacii i radiosvyazi, M., Radiosvyaz, 1985)

[4] Арслан. Х.,Чен.Чж.Н. Бенедитто М., Сврехширокополосная связь, М. Техносфера, 2014 (Arslan H.,Chen. Chz. N. Beneditto M., Svrehshirokopolosnaia sviaz, M. Tehnosfera, 2014)