Научен доклад ID 1589 : 2018/4
ОСОБЕНОСТИ НА ТЕГЛИТЕЛНО-СКОРОСТНО ИЗЧИСЛЕНИЕ НА АВТОМОБИЛ С ЕЛЕКТРИЧЕСКО ЗАДВИЖВАНЕ

Давид Стоилковски, Пенко Цветков Петков

Една от възможностите за преодоляване на последствията от нарастването цената на горивата и замърсяването на околната среда от транспортните средства е прилагането на електрическа енергия за задвижване на автомобилите. Теглително-скоростното изчисление на електромобили се различава от пресмятането на автомобили, задвижване от конвенционални двигатели с вътрешно горене. В работата е представена последователност на теглително-скоростно изчисление на автомобил с електрическо задвижване на етап проектиране. Обосновано е избирането на тягов електродвигател и определяне на предавателносто число на механичния редуктор. Определени са основните показатели, характеризиращи динамичните качества на електромобила.

open/download as PDF
автомобил акумулаторна батерия; електрическо задвижване тягов електродвигател показатели на теглително-скоростните свойстваcar battery; electric drive electric motor torque-speed feature.Давид Стоилковски Пенко Цветков ПетковBibliography

[1]. Бербиренков И. А., В. В. Лохнин. Тяговые двигатели на постоянных магнитах в электроприводе электромобиля. Известия Томского политехнического университета, 2011, т. 318, № 4. с. 148 – 150.

[2]. Гурьянов Д. И., С. А. Пионтковская, А. Б. Петленко. Методика расчета передаточного числа трансмисии электромобиля. Автотракторное электрооборудование, 2004, № 2. с. 22 – 24.

[3]. Козлова Т. А. Разработка методики расчета и выбор рациональных конструктивных параметров тягового привода электромобиля. Диссертация, Нижний Новгород, 2017. 154 с.

[4]. Косев К. П., Д. Н. Николова. Електромобили. С., Техника, 1979. 133 с.

[5]. Мигаль В. Д., В. Я. Двадненко. Выбор электродвигателей для электромобилей и гибридных автомобилей. Вестник ХНАДУ, вып. 75, 2016. с. 116 – 119.

[6]. Петков П. Ц. Ръководсво за курсово и дипломно проектиране по автомобилна техника – първа част. С., ВТУ “Тодор Каблешков”, 2011. 137 с.

[7]. Поддубко С. Н., А. В. Белевич, В. И. Адашкевич. Ходовой макет электромобиля: этапы создания и первые результаты. Механика машин, механизмов и материалов, 2017, № 4 (41). с. 7 – 14.

[8]. Шабанов А. В., В. В. Ломакин. Характеристики электромобилей и тенденции развития электропривода. Журнал автомобильных инженеров, № 3 (86), 2014. с. 38 – 43 .

[9]. Ютт В. Е., В. И. Строганов. Электромобили и автомобили с комбинированой энергоустановкой. Расчет скоростных характеристик. Москва, МАДИ, 2016. 108 с.

[10]. Ehsani M., Y. Gao, S. E. Gay and A. Emadi. Modern Electric, Hybrid Electric and Fuel Cell Vehicls. Fundamentals, Theory and Design. CRC Press LLC, 2005. 395 p.

[11]. http://www.automobile-catalog.com/car/2018/2453840/hyundai_ioniq_elektro.html