Научен доклад ID 1206 : 2015/3
ОСНОВНИ ВИДОВЕ КОЛЕСНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА ТЕЖКИ И СВРЪХТЕЖКИ ТОВАРИ НАД 11,5t/ос

Теодор Зографов, Валентин Николов

Показана е класификация на различните колесни превозни средства предназначени за обслужване на открити рудници, металопреработвателни заводи и превоз на уникални товари в корабостроителната индустрия.

open/download as PDF
тежки и свръхтежки товари колесни превозни средства открити рудници вътрешно заводски транспорт интермодални терминалиheavy and ultra heavy cargo special vehicles open pit mining industrial transport ntermodal terminals.Теодор Зографов Валентин НиколовBibliography

[1] Дивизиев В., И. Коларов, М. Проданов Подемно - транспортни машини и системи, Изд. Техника, София, 1993.

[2] Кръстев К., A. Михайлов, В. Спасов, Я. Бояджиев - Складови и транспортно - складови системи, Изд. Техника, София, 1992.

[3] Николов В., И.Гаджов - Проектиране и строителство на пътища, Изд. База ВТУ “Тодор Каблешков”, София, 2012.

[4] The structural design of heavy duty pavements for ports and other industries – Fourth Edition, Leicester, United Kingdom, 2007.

[5] Kalmar Global Catalog Ljungby, Sweden, 2013.