Научен доклад ID 1266 : 2015/2
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СТАТИЧЕН ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ТИП 2 UKSBRІ-DB ЗА ТРАМВАЙНА МОТРИСА

Георги Павлов, Любомир Секулов, Явор Исаев, Тодор Лалев, Мартина Томчева

Статичните преобразуватели(СП) са устройства, които намират широко приложение в електрическите транспортни средства(ЕТС) за постоянен и променлив ток. Основната им функция е да осигурят необходимите захранващи параметри и тяхната стабилизация за спомагателните консуматори в ЕТС, както и да поддържат заряда на акумулаторните батерии.
Статичните преобразуватели от типа 2 UKSBR-DR се използват масово в чешките трамвайни мотриси Т4-DM. Силовата им схема е реализирана посредством еднооперационни тиристори и комутиращи LC контури, което създава определени затруднения в експлоатацията и намалява надеждността на устройството. Тези схемни решения ограничават комутационната способност и ефективност на регулатора в тягов и спирачен режим.
В доклада са представени проектирането и модернизацията на силовата част на статичния преобразувател, посредством съвременни IGBT компоненти. Системата за управление също е модернизирана, тя е микропроцесорна, отговаряща на изискванията на съвременната IGBT технология.

open/download as PDF
статичен преобразувател електрически транспортни средства трамвайна мотриса градски транспортstatic converter electric transportation vehicles tram motrice public transportГеорги Павлов Любомир Секулов Явор Исаев Тодор Лалев Мартина ТомчеваBibliography

[1] Българанов А. Електрически транспорт. София, 2009 г.

[2] Българанов Л., Павлов Г., И. Миленов, Ч. Джамбазки. Електрозадвижване, София, 2009 г.

[3] Павлов Г., В. Димитров. Ръководство за проектиране по електрообзавеждане, София, 2010 г.

[4] Техническа документация на статичен преобразувател ТИП 2-UKSBR-DB,

[5] Техническа документация за управляващ модул А1.