Научен доклад ID 1590 : 2018/4
МЕТОД НА ПРИСЪЕДИНЕНИТЕ СХЕМИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ НА СХЕМНИ ФУНКЦИИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРИГИ

Христина Спиридонова

На база на теорията за метода на присъединените схеми за определяне на чувствителност в електрически вериги, в доклада се определя чувствителност на изходното напрежение спрямо стойността на активното съпротивление за RC – верига. Направен е и анализ за преимуществата и недостатъците на метода.

open/download as PDF
чувствителност електрически вериги метода на присъединените схемиsensitivity loop coupled circuit methodХристина СпиридоноваBibliography

[1. Гехер К. Теория чувствительности и допусков электронных цепей. М. Сов. радио, 2007.

[2. Prasad S.C., Singh R.P. Group delay sensitivity-its estimation and application. The Radio and Electronic Engineer, 2005

[3Чернева Г. Теоретична електротехника 1 част., С. 2011 г.

Constantinesсu F., Marin C.V., Nitescu M., Marin D. A new approach to parameter identification of linear circuits . IEEE Proc. of the international conference on signals, circuits and systems. Romania, 2003, рр. 457–460.