Научен доклад ID 1354 : 2016/3
МЕТОДИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СРАВНЕНИЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ ВАРИАНТИ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ

Христо Г. Стаменов

В доклада са представени и разгледани основни методи за икономическо сравнение на алтернативни варианти на конструкции на пътни настилки. Те позволяват сравнение както на новопроектирани пътни настилки, така и при реконструкция на съществуващи. Разгледани са най-често използваните икономически и някои помощни инструменти, на които се базират основните методи или служат за подпомагане при вземането на решение при избора на вида на пътната конструкция.

open/download as PDF
пътни настилки алтернативни варианти икономическо сравнениеpavements alternatives economic comparisonХристо Г. СтаменовBibliography

[1] Ръководство за оразмеряване на асфалтови настилки, ЦЛПМ, 2003

[2] ВСН 197-91 Инструкция по проектированию жестких дорожных одежд, Москва, 1992

[3] ОДМ 218.2.028-2012 Методические рекомендации по технико-экономическому сравнению вариантов дорожных одежд, Росавтодор, Москва 2013

[4] Life Cycle Cost Analysis: A Guide for Comparing Alternate Pavement Designs, ACPA, 2002

[5] AASHTO, “Guide for Design of Pavement Structures”, 1993

[6] Guide for Mechanistic – Empirical Design, APNDIX C - Life Cycle Cost Analysis Guidelines, Final Report, NCHRP, March 2004

[7] Larry Scofield, Relative Cost of Concrete Highway Features, Final Report, ACPA, 20120

[8] Pavement Rehabilitation Manual, Chapter 6 – Comparison of Alternative Rehabilitation Strategies, Queensland Department of Transport and Main Road, April 2012

[9] Nigel Rockliffe, Sarah Patrick, Dimitris Tsolakis, Guide to Project Evaluation Methodology, Part 2: Project Evaluation Methodology, Austroads 2012, ISBN 978 – 1 – 921991 – 54 - 7