Научен доклад ID 1316 : 2016/3
ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

Светослава Шапарова

Електронната търговия е основен двигател за бизнеса и безпроблемното осъществяване на доставки поражда необходимостта от развитието на интегрирани логистични системи. Все още съществуват пречки за растежа на трансграчната електронна търговия, породени от различни причини, но преди всичко като следствие от остарели и неефективни транспортни и митнически процеси. Потърсен е отговор на основния въпрос, свързан със спешни мерки и подходящи решения в отговор на новите потребности на пазара. Показана е възможността за развитие на интегрирани логистични системи за доставки на пощенските пратки, реализирани чрез електронна търговия.

open/download as PDF
електронна търговия пощенски дребни и колетни пратки логистика на доставкитеe-commerce letter mail and parcels logistics suppliesСветослава ШапароваBibliography

[1] Кирова, А., Международен транспорт, спедиция, застраховане, изд. Найс, 2011 г., ISBN 978-954-8587-11-2,

[2] http://www.emarketer.com/public_media/docs/eMarketer_eTailWest2016_Worldwide_ECommerce_Report.pdf

[3] http://www.emarketer.com/Article/Global-B2C-Ecommerce-Sales-Hit-15-Trillion-This-Year-Driven-by-Growth-Emerging-Markets/1010575

[4] http://www.upu.int/en/resources/postal-statistics/about-postal-statistics.html

[5] http://www.upu.int/en/activities/e-commerce/2014-upu-e-commerce-forum.html