Научен доклад ID 1544 : 2017/2
КОНФИГУРИРАНЕ И НАСТРОЙКА НА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Емилия Димитрова

В доклада е показано използването на софтуерния продукт IP Video System Design Tool за настройка на местоположението, параметрите и характеристиките на камерите и записващите устройства. Използването на този софтуер увеличава ефективността на системата, като същевременно намалява разходите за намиране на най-добрите места за камерата. Той също така дава възможност за прецизно изчисляване на фокусното разстояние на обектива на камерата и на зрителното поле на всяка камера. Мъртвите зони могат да бъдат сведени до минимум и нивото на сигурност на помещенията може да се увеличи, като се използват 2D и 3D тестови модели. Необходимата честотна лента на мрежата за произволен брой камери и видеорекордери, както и необходимото място за съхранение на твърдия диск за видео архиви също могат да бъдат оценени.

open/download as PDF
системи за видеонаблюдение методика за проектиранеVideo Surveillance Systems Methodology of DesignЕмилия ДимитроваBibliography

[1] Кашкаров А., Системы видеонаблюдения. ISBN (EAN) 9785457698567, 2014

[2] Dimitrova Е., Development of a video surveillance system in objects with high degree of protection, Int. Conf. „Transport-2017”, 12-14.Х.2017

[3] Dimitrov V., P. Kostadinov, Software for programming and setting of а SCADA system for monitoring and management of the energy process in business building, Sc.Conf. EF-2017

[4] Dimitrov V., P. Kostadinov, Remote monitoring and control of asynchronous drives performance – laboratory stand, IX Int. Conf. “HM 2017”, Zlatibor, 28 June – 1 July 2017

[5] IP Video System Design Tool, Manual, JVSG, 2017