Научен доклад ID 1581 : 2018/4
ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ЛЕТИЩЕ СОФИЯ

Калоян Бандров

„Летище София” ЕАД е най голямото международно летище в Република България. Към настоящия момент разполага с писта с изкуствено покритие и два пътнически терминала. В статията ще бъде проследено историческото развитие на летище София и ще бъдат представени статистически данни по основни показатели, като пътникопоток, превоз на товари, основни дестинации. Ще бъдат разгледани и притежаваните сертификати за стандартизация и сертификация съгласно международните изисквания за сигурност.В статията е представен сравнителен анализ на концесията, като перспектива за развитие на летище София.

open/download as PDF
въздушен транспорт историческо развитие летище Софияair transport historical development Sofia airport Калоян БандровBibliography

[1]https://www.sofia-airport.bg

[2]Атанаси Петров, http://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/letishte-sofiia-podnoviava-poleta-si-kum-koncesiiata

[3] „Разработване на интегрирана транспортна стратегия на Република България в периода до 2030 година“