Научен доклад ID 1592 : 2018/4
ИНСТРУКЦИИ ЗА СТАТИЧНО БАЛАНСИРАНЕ НА ПРОПЕЛЕР НА МАЛЪК ВЕТРОГЕНЕРАТОР

Мартин Златков

В доклада са изброени инструкции под чието ръководството може да се осъществи лесно и прецизно балансиране на турбина на малък ветрогенератор в статично положение. Методът е прост, лесени, евтин и не изисква специално или скъпо струващо оборудване. Може да се използва за балансиране и на по-големи пропелери на ветрогенератори. При стриктно спазване на инструкциите резултатите са гарантирани.

open/download as PDF
статично балансиране баланс дисбаланс турбина пропелер лопата витло ветрогенератор вятър център на тежестта.static balancing balance imbalance turbine propeller blade wind turbine wind revolutionscenter of gravity.Мартин ЗлатковBibliography

[1].https://forum.napravisam.bg/viewtopic?f=18&t=31787&sid=8a8c5c1f543f0efb71347985488f2b44

[2]. https://www.warlock.com.au/tools/bladecalc.htm