Научен доклад ID 1553 : 2018/1
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ С КРЪГЛО НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ ЗА ДЕЙСТВИЕТО НА ОГЪВАЩ МОМЕНТ И НАТИСКОВА СИЛА

Димитър Хубчев

Обект на публикацията е изчисляването по крайни гранични състояния на стоманобетонни елементи с кръгло напречно сечение и равномерно разпределена по периферията надлъжната армировка, подложени на огъване и натискова сила.
Кръглото напречно сечение е често срещано при стоманобетонни елементи като колони на сгради, стълбове на мостове и изливни пилоти. Най-често при такива елементи надлъжната армировка е равномерно разпределена по периферията на напречното сечение. При елементи, работещи преобладаващо на огъване част от надлъжната армировка попада в натисковата зона и работи на натиск заедно с бетона, друга част работи на опън. Освен това деформациите в армировката, която се намира в близост до нулевата линия са еластични и нивото на напреженията е ниско, а в армировката, която е отдалечена от нулевата линия могат да се развият пластични деформации и напреженията в нея достигат до границата на провлачане. Отчитането на всички тези фактори затруднява процеса на изчисляване на стоманобетонни елементи с кръгло напречно сечение.
Целите на настоящата публикация са:
 да се определи изменението на надлъжната сила и огъващия момент в армировката в зоните, в които деформациите на армировката са нелинейни,
 да се създаде алгоритъм и по този алгоритъм да се направи примерна таблица за определяне на необходимата армировка при елементи с кръгло напречно сечение, подложени на огъващ момент и натискова сила.
В публикацията е решен числен пример, с който е показана последователността на работата при определяне на армировката.

open/download as PDF
стоманобетонни елементи с кръгло напречно сечение граничната носимоспособност на нормални сечения изливни пилотиreinforced concrete structures with circular cross-section ultimate moment resistance cast-in-place pilesДимитър ХубчевBibliography

[1]. БДС EN 1992-1-1. Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради, 2005.

[2]. Двайт, Г. Б. „Таблицы интегралов и другие математические формулы”, издательство „Наука”, Москва, 1973 г.

[3]. Хубчев, Д. „Стоманобетонни елементи с кръгло напречно сечение, подложени на огъване – усилия в бетона и армировката”, е-списание „Механика, транспорт, комуникации”, бр. 1 /2018 г.