Научен доклад ID 1527 : 2017/3
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕКУПЕРИРАНАТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ В ТЯГОВА МРЕЖА ЗА ПОСТОЯНЕН ТОК

Тодор Лалев

Всички съвременни електрически транспортни средства (ЕТС) се произвеждат с възможност за връщане на енергия в мрежата в спирачен рекуперативен режим. Към настоящия момент не е актуален въпроса как да се осъществи рекуперативно спиране, а как да се повиши неговата ефективност. Затова в настоящия доклад е разгледана възможността за повишаване на ефективността на оползотворяване на електроенергията, получена при рекуперативното спиране в тяговите електрозахранващи системи (ТЕС) за постоянен ток.

open/download as PDF
рекуперативно спиране електрически транспортни средства тягова електрозахранваща система.regenerative braking electrical vehicles traction power supplyТодор ЛалевBibliography

[1] Българанов Л. Електрически транспорт – гр. София 2009г.

[2] Иван Петров, Георги Димитров, Тодор Лалев, Експериментално изследван на енергийната ефективност на метровлаковете на Столичния метрополитен в реални експлоатационни условия–ТУ„София”VII научна кон. св.св. Константин и Елена, 2016г.,

[3] Daniel Cornic, Efficient recovery of braking energy through a reversible dc substation – Alstom Transport Electrical Systems, Railway and Ship Propulsion (OSCARS), 2010,

[4] Meinert M., K. Rechenberg, G. Hein, A. Schmieder, Energy efficient solutions for the complete railway system - Siemens AG, Erlangen, Germany, in Proceedings of the 8th World Congress on Railway Research, Seoul, 2008, pp. P1–P11,

[5] Sitras PCI / Product information No. A6Z00039742313 / Version 1.0.0 Siemens AG, Mobility Division, Otto-Hahn-Ring 6, 81739 Munich, Germany. 2016,

[6] Tomas Grief, Wolfgang Schmid, Alexander Schomburg, Rainer Weber, Energy efficiency by inverter in d.c. traction power supply at Bayerische Zugspitzbahn, 03. 2009,