Научен доклад ID 1383 : 2016/3
ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА КИСЛОРОДНИТЕ ДАТЧИЦИ ВЪРХУ ВРЕДНИТЕ ЕМИСИИ ОТ ИЗГОРЕЛИТЕ ГАЗОВЕ

Иван Петров

В доклада са разгледани датчици свързани с контрола за намаляване на вредните емисии в околната среда. Разработен е стенд за изпитване на кислородни датчици и са снети характеристики за определяне на техните параметри. Той може да послужи при определяне на характеристики на кислородни датчици при работа с брауново гориво.

open/download as PDF
транспорт локомотиви енергетика електроснабдяване и др.transportation locomotives energy electricity and others.Иван ПетровBibliography

[1] Чарлс Уайт. Система за свързване на електроннен блок и таблици с параметри. Консулт-Лазаров. София. 2008 г.

[2] Явор Исаев, Георги Павлов, Мартина Тончева, Любомир Секулов. Проектиране и изграждане на стенд за изследване на трифазни DC/AC инвертори. VII Научна Конференция Еф 2015 в Почивна база на Техническия университет-София, гр. Созопол, 2015 г.