Научен доклад ID 1386 : 2016/3
ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕТРОГЕНЕРАТОРНА СИСТЕМА

Мартин Димитров Златков

В доклада е представена информация за:
-стадия до който е стигнал проекта,
-вида и типа на отделните възли,
-материала и начина за изработване на отделните детайли,
-вида на кулата и начина за нейното изправяне с лека механизация.
Реализирането на проекта ще позволи запознаването на студентите с възобновяеми енергийни източници в реални условия, като по този начин ще облекчи учебния процес.

open/download as PDF
експериментален ветрогенератор технически параметри витла синхронен генератормагнити пропелер вятър скорост турбина обороти възобновяеми енергийни източници.experimental wind generator technical parameters propellers synchronous permМартин Димитров ЗлатковBibliography

ne