Научен доклад ID 1513 : 2017/3
ЗАМЕСТВАНЕ НА СУПЕРКОНДЕНЗАТОРА С МАХОВИК ПРИ ЕЛЕКТРОБУС

Мартин Димитров Златков, Петко Георгиев Костадинов

В доклада е разгледана възможността да бъде заместен суперкондензатора на електробус, с маховик. Целта е чрез предварителни изчисления да бъде проверено до каква степен е възможно заместването на единия начин за натрупване на енергия с друг, съвсем различен. Търсенето на алтернативен начин за натрупване на енергия произлиза от факта, че в България нямаме технология за производство на суперкондензатори. Също така е под въпрос - високата първоначална инвестиция за суперкондензатор, ограничения му живот, последващата поддръжка, мощните специфични и скъпи зарядни станции на начална и крайна спирка дали са по-добрия вариант? Или предложената от авторите алтернатива, (въртящата се тежест с висока скорост) под шапката на на новите технологии – неодимови магнити, вакуум и IGBT транзистори.
Дори и с определен компромис, възможността не бива да да бъде отхвърляна с лека ръка а трябва да бъде проверена. Натрупването на енергия да е не само на първа и последна спирка от линията а на всяка спирка, или светофар с налична стандартна тролейбусна контактна мрежа.

open/download as PDF
eлектробус суперкондензатор маховик зарядна станция натрупване съхранение запасяване кинетична енергия електродвигател генератор инерционен момент спирка тролейбус контактна мрежа.elektrobus supercapacitor flywheel charging station accumМартин Димитров Златков Петко Георгиев КостадиновBibliography

[1]. Анализ на ефективността на рекуперативните спирачни системи на тролейбуси Škoda Solaris в реални експлоатационни условия http://www.mtc-aj.com/library/1380.pdf

[2]. Експериментално изследване на енергийните показатели на експлоатирания в град София електробус http://www.mtc-aj.com/library/1252.pdf

[3]. Оптимизиране системите за непрекъсваемо захранване. http://www.engineering-review.bg/bg/optimizirane-sistemite-za-neprekasvaemo-zahranvane/2/889/

[4]. Доклад „Запасяване на енергия при транспортните средства“ представен на конференция на 2016.09.30 град Банско