Научен доклад ID 1437 : 2017/4
ДУНАВ-МОСТ 2 КЛЮЧ КЪМ ЕВРОПА

Яница Иванова

Дунав мост 2 свързва градовете Видин в България и Калафат в Румъния. Дължината на моста е 1971м. и включва по две пътни ленти във всяка посока, единична електрифицирана железопътна линия и велосипедна алея. Завършен е през 2013г. Ширината на моста е 32м. Главният отвор е 180м. Очакваният срок на експлоатация е 120г.
През Дунав мост 2 преминава Общоевропейски транспортен коридор ІV (Дрезден/Нюрнберг-Прага-Виена/Братислава-Будапещта-Арад-Букуреш-Констанца/Крайова-София-Солун/Пловдив-Истанбул).
Успоредно с изграждането транспортното съоръжение са направени и значителни подобрения на свързващата пътна инфраструктурата от страна на двете гранични държави.
Към българския участък са изградени нова товарна железопътна гара и 7км нова железопътна линия, реконструирана е и съществуващата пътническа гара и е извършено строителство на четири пътни възела на две нива.
Изграждането на транспортното съоръжение има ключово значение за развитие на икономиката в района и за интегрирането на инфраструктурата на територията на България с трансевропейската транспортна мрежа.
В разработения доклад е анализиран приносът от изграждането на Дунав мост 2 за развитие на района и на трансевропейската транспортна мрежа.

open/download as PDF
Дунав-мост 2 Оперативна програма “Транспорт” Оперативна програма “Транспорт и транспортна инфраструктура” транспортни коридориDanube region strategy operational Program “Transport and Transport infrastructure” transport corridorsЯница ИвановаBibliography

[1]. Зафирова М. Значението на р. Дунав в оперативна програма “Транспорт и Транспортна инфраструктура”, сп. научно списание “Механика Транспорт Комуникации”: 3 / 2016

[2]. Оперативна програма „Транспорт“

[3]. Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“

[4]. Дунавска стратегия