Научен доклад ID 1247 : 2015/3
ГЕОМЕТРИЧНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН ХИСТЕРЕЗИС

Данаил Йовчев Данаилов

В статията се разглежда електромагнитния хистерезис в установен режим при линейна и нелинейна основна магнитна крива , когато магнитната индукция се променя по закона . Посочени са основните параметри от които зависи процеса и тяхната корелация. Дефинира се функционалната зависимост, между индукцията и интензитета и останалите параметри от които зависи хистерезисната функция . Хистерезисният процес е визуализиран посредством примерни графични построения.

open/download as PDF
хистерезис магнитни вериги нелинейни вериги.hysteresis magnetic circuits nonlinear circuitsДанаил Йовчев ДанаиловBibliography

[1] Данаилов Д. Й., ‘Математически модел на хистерезис’,

Механика Транспорт Комуникации, том 12, брой 3/2, ID 1010 / 2014 г., ISSN 1312 - 3823, http://www.mtc-aj.com

[2] Danailov D., ‘Simulation of Established Linear and Nonlinear Hysteretic Loops’ International Symposium On Hysteresis Modeling And Micromagnetics (HMM-2015), 18-21,May, 2015,Iasi, Romania

[3] Cardelli E., Della Torre E., Pinzaglia E., ‘Numerical Implementation of the Radial Vector Hysteresis Model, Proc. of 14-th COMPUMAG Conference, Shen Yang, July 2005, invited paper. IEEE Trans. on Magn., Vol. 42, n.4, pp. 527-530, April 2006.

[4] Friedman G., ‘Second - order Preisach model of scalar hysteresis’, Physica B, Vol. 275, № 1/3, pp. 173- 178 , 2000

[5] Nova I., Zemanek I., Analytical model with flexible parameters for dynamic hysteresis loops modeling., Journal of electrical engineering,Vol.61, №7/s, pp.46-49, 2010

[6] Carnevale D., Nicosia S., Zaccarian L., ‘Generalized Constructive Model of Hysteresis’, IEEE Trans. MAG-42, №12, 2006